Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

 

 

 Соломка Людмила Анатоліївна, Гавриш Світлана Іванівна,

Чепіга Ольга Сергіївна - голова ШПМК. Тицька Олена Іванівна.

Проблема, над якою працює ШПМК :

«Заст осування інноваційних мет одів навчання як засобу для розвит ку самоефект ивної особист ості у процесі вивчення зарубіжної літ ератури»