Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

 

  

Власова Анна Анатоліївна,

Головченко Лілія Олексіївна,

Гречана Тетяна Іванівна - голова ШПМК,

Артеменко Ірина Миколаївна

Проблема, над якою працює ШПМК :

«Формування жит т євої компет ент ності учня для розвит ку самоефект ивної особист ості шляхом впровадження в освіт ній процес нових інноваційних т ехнологій »